Moncada Receives Prestigious Elite 89 Award at NCAA Championships