El Pasoans take their kids to ballpark groundbreaking