Obama takes executive action on gun background checks