Mexico Takes on Venezuela, Plus Rangers Pound Rays in Baseball